Sosium

“Gender balans” təmin edilərsə,  dünya  nə qazanacaq?

Gender nədir və ya gender siyasəti niyə önəmlidir…  Gender- kişi və qadınların ictimai münasibətlər çərçivəsində rol və vəzifələrini ehtiva edir. Ümumiləşdirilmiş şəkildə gender anlayışı altında qadın və kişilərin cəmiyyətdəki sosial rolu nəzərdə tutulur. “Gender bərabərliyi özü-özlüyündə təkcə mədəni və mənəvi hadisə deyil, həm də yoxsulluğun azaldılması, davamlı inkişafın təmin olunması və səmərəli idarəçiliyin qurulması üçün zəruri […]